Інтернет-магазин

Новинки

 • Трудове право України : підручник
 • Зразки процесуальних документів кримінального провадження
 • Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування
 • Експертизи в судочинстві України.
 • Право інтелектуальної власності : підручник.
 • Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: наук.–практ. посіб.

  Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: наук.–практ. посіб.

  У посібнику розглядаються питання кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглянуто підходи вчених щодо правової природи та сутності юридичної особи; проаналізовано становлення кримінальної відповідальності юридичних осіб у деяких зарубіжних державах та нормативне врегулювання такої відповідальності у чинних законодавствах цих держав; проаналізовано аргументи як прихильників, так і опонентів запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні. Для науковців, курсантів, студентів, слухачів вищих навчальних закладів.
  Опис »

  0.00 грн.

 • Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян: наук.-практ. посіб.
 • Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія.

  Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія.

  Новітні тенденції розвитку українського суспільства, які відбились й на сфері права, вимагають переосмислення базових загальнотеоретичних положень, розробки та запровадження нових підходів до законодавчого регулювання правових інститутів відповідно до потреб сьогодення. В переліку таких інститутів доказування посідає одне з головних місць, оскільки від його ефективності безпосередньо залежить захист прав, свобод та інтересів, законність та обгрунтованість судових рішень. Основною метою представленої роботи є комплексне дослідження доказування у цивільному судочинстві, для чого системно розкривається ґенеза розвитку наукових уявлень про зміст доказування та доведення, феномен пізнання, предмет доказування, права та обов’язки суб’єктів доказування, роль кожного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин у встановленні судом фактів і обставин. Виявлено вплив окремих функціональних принципів цивільного процесуального права на реалізацію прав та обов’язків у доказуванні та встановлено їх взаємодію. Досліджено феномен доказу як інструментарію доказування та доведення фактів і обставин тощо. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, інших практикуючих юристів.
  Опис »

  170.00 грн.

 • Виконання судових рішень. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика.
 • Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посіб

  Криміналістика в протидії незаконному використанню вибухових пристроїв, вогнепальної зброї та обігу наркотиків : навч. посіб

  Розглянуто актуальні питання криміналістичного забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із використанням вибухових пристроїв, вогнепальної зброї й боєприпасів, незаконним обігом наркотичних, сильнодіючих і психотропних речовин. Розкрито поняття й характеристику вибухотехнічних і балістичних об´єктів та слідів застосування вибухових пристроїв і вогнепальної зброї, наведено їх криміналістичну класифікацію й рекомендації з виявлення, фіксації й вилучення, представлено характеристику найбільш поширених у незаконному обігу в Україні наркотиків і описано їх вплив на організм людини, розкрито способи їх виявлення, фіксації, вилучення під час окремих слідчих (розшукових) дій. Також наведено дані щодо можливостей виявлення за ознаками зовнішності осіб, котрі зловживають наркотиками. Вказано на сучасні можливості експертизи вибухотехнічних, балістичних об´єктів, наркотичних засобів та психотропних речовин, запропоновано рекомендації з підготовки матеріалів і постановки запитань для проведення відповідних судово-експертних досліджень. Для студентів, слухачів, професорсько-викладацького складу й науковців вищих навчальних закладів і факультетів юридичного спрямування, потоків підвищення кваліфікації співробітників слідчих, оперативних й експертних підрозділів правоохоронних органів та суддів і адвокатів.
  Опис »

  0.00 грн.

Акція

 • Обложка книги

  Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2010

  Опис »

  20.00 грн.

  42.00
 • Обложка книги

  Конституційне право України

  Опис »

  30.00 грн.

 • Обложка книги

  Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика

  Опис »

  20.00 грн.

 • Обложка книги

  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Опис »

  30.00 грн.

  20.00

Популярні

 • Обложка книги

  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.

  Опис »

  435.00 грн.

 • Обложка книги

  Комплект Цивільне право України. Загальна частина .Особлива частина

  Опис »

  170.00 грн.

 • Обложка книги

  Зразки процесуальних документів кримінального провадження

  Опис »

  150.00 грн.

 • Обложка книги

  Адвокатура України : підручник

  Опис »

  100.00 грн.

Акция

 • -0%
  Обложка книги

  Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі 4/2013

  Опис »

  36.00 грн.

 • -0%
  Обложка книги

  Дозвільна система у сфері господарської діяльності : науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» : законодавство : судова практика

  Опис »

  30.00 грн.

 • -0%
  Обложка книги

  Історія держави і права зарубіжних країн. Правові джерела

  Опис »

  20.00 грн.

 • -0%
  Обложка книги

  Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика

  Опис »

  20.00 грн.