Обложка 'Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»'
Оцініть:

Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»

Пропонований коментар до Закону «Про акціонерні товари­ства» (прийнятий 17 вересня 2008 p., набув чинності ЗО квітня 2009 р.) є однією з перших спроб аналізу цього важливого законо­давчого акта. У коментарі розглядаються основні питання право­вого регулювання відносин щодо створення, діяльності та припи­нення акціонерних товариств відповідно до зазначеного Закону (у порівнянні з відповідними положеннями інших актів законо­давства), в тому числі порядку їх заснування, формування і вико­ристання майнової бази, повноважень та організації роботи ор­ганів управління і контролю, прав та обов'язків акціонерів, особ­ливостей вчинення значних правочинів і правочинів з елемента­ми заінтересованості, реорганізації та ліквідації акціонерних то­вариств.

Видання стане у пригоді акціонерам та потенційним учасни­кам акціонерних товариств—інвесторам, юристам, посадовим особам органів зазначених товариств, усім, кого цікавлять про­блеми правового регулювання корпоративних відносин, і певним чином допоможе в усуненні колізій, прогалин, інших вад відпо­відного законодавства.

ISBN 978-966-667-378-0

Рік видання 2010

Кількість сторінок 312

Автор Вінник О. М.

Видавництво Юрінком Iнтер

Каталог Коментарi

 

30.00 грн.

З цим продуктом переглядають

 • Обложка книги Ліцензування господарської діяльності в Україні : коментар законодавства, суд. практика

  Ліцензування господарської діяльності в Україні : коментар законодавства, суд. практика

  Опис »

  30.00 грн.

  25.00
 • Обложка книги Правознавство : підручник

  Правознавство : підручник

  Опис »

  200.00 грн.

 • Обложка книги Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу

  Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу

  Опис »

  30.00 грн.

  20.00
 • Обложка книги Кримінологія: підручник

  Кримінологія: підручник

  Опис »

  180.00 грн.

З цією книгою також купують

 • Обложка книги Судова риторика : теорія і практика

  Судова риторика : теорія і практика

  Опис »

  65.00 грн.

 • Обложка книги Захист цивільного права та інтересу

  Захист цивільного права та інтересу

  Опис »

  30.00 грн.

  10.00
 • Обложка книги Курс адміністративного права України

  Курс адміністративного права України

  Опис »

  140.00 грн.

 • Обложка книги Науково-практичний коментар Кримiнально-виконавчого кодексу України

  Науково-практичний коментар Кримiнально-виконавчого кодексу України

  Опис »

  30.00 грн.

  40.00