Сортувати за:Товарів на сторінці:Показувати:
Обложка книги Транзитивність у правовій сфері: монографія.
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Матвєєва Л.Г.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 328

170.00 грн.

Обложка книги Непряме оподаткування: правова сутність та адміністрування.Наявна лише у форматі PDF.
Рейтинг0.0
Обложка книги Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект
Рейтинг0.0

Нова книга

Повний опис »

Автор: Хрімлі О.Г.

Видавець: Юрінком

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 320

150.00 грн.

Обложка книги Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики.Наявна лише у форматі PDF
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Дзера О. В.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 872

150.00 грн.

Обложка книги Принципи правового регулювання мiжнародних приватних договiрних зобов’язань
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Діковська І.А.

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 464

100.00 грн.

Обложка книги Речові права : монографія.Наявна лише у форматі PDF.
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Харченко Г.Г.

Видавець:

Рік видання: 2015

Кількість сторінок: 432

100.00 грн.

Обложка книги Електронна держава: нова ефективність урядування : монографія
Рейтинг0.0

Нова книга

Книгу присвячено актуальним питанням реформування інформаційної сфери в Україні з огляду на процеси євроінтеграції, а саме: електронній демократії та електронному урядуванню. У праці використано зарубіжний досвід правової регламентації функціонування електронного урядування та електронної демократії, публічного управління у сфері обігу та охорони інформації. Монографія стане в нагоді тим, хто на доктринальному та практичному рівнях повʼязаний з питаннями електронної демократії, електронного урядування, доступу до публічної інформації, гарантування інформаційної безпеки, зокрема науковцям у сфері інформаційного права, державним службовцям, представникам ЗМІ, викладачам, студентам, а також усім, хто досліджує тематику інформаційного та адміністративного права.
Повний опис »

Автор: Барікова А.А .

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 224

110.00 грн.

Обложка книги Правовий порядок : теоретико-методологічні засади конституціоналізації.
Рейтинг0.0

Нова книга

У монографії на основі комплексного методологічного інструментарію та за допомогою соціонормативного підходу обґрунтовано авторське бачення правового порядку як багаторівневого, складного об’єкта – соціальної системи, що складається під впливом багатоманітних процесів (соціальних, моральних, юридичних, економічних, політичних). Здійснено концептуальний аналіз феномену конституціоналізації як найважливішого засобу забезпечення правового порядку. Запропоновано новий напрям наукових досліджень – конституціоналізація правового порядку. Наголошено на тому, що через конституціоналізацію право стає певним правогенеруючим феноменом, який адекватно забезпечує права та свободи людини і громадянина, їх гармонізацію і захист. Розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, а також юристів-практиків та всіх тих, кого цікавлять питання сучасного права.
Повний опис »

Автор: Т. С.  Подорожна

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 536

150.00 грн.

Обложка книги Заочний розгляд справи в цивiльному процесi України
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Ю.В.Навроцька

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2009

Кількість сторінок: 192

36.00 грн.

Обложка книги Провісник нового і праведного закону (штрихи до портрета Леоніда Юзькова на тлі історичної епохи)
Рейтинг0.0
Обложка книги Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія.
Рейтинг0.0

Нова книга

Новітні тенденції розвитку українського суспільства, які відбились й на сфері права, вимагають переосмислення базових загальнотеоретичних положень, розробки та запровадження нових підходів до законодавчого регулювання правових інститутів відповідно до потреб сьогодення. В переліку таких інститутів доказування посідає одне з головних місць, оскільки від його ефективності безпосередньо залежить захист прав, свобод та інтересів, законність та обгрунтованість судових рішень. Основною метою представленої роботи є комплексне дослідження доказування у цивільному судочинстві, для чого системно розкривається ґенеза розвитку наукових уявлень про зміст доказування та доведення, феномен пізнання, предмет доказування, права та обов’язки суб’єктів доказування, роль кожного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин у встановленні судом фактів і обставин. Виявлено вплив окремих функціональних принципів цивільного процесуального права на реалізацію прав та обов’язків у доказуванні та встановлено їх взаємодію. Досліджено феномен доказу як інструментарію доказування та доведення фактів і обставин тощо. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, інших практикуючих юристів.
Повний опис »

Автор: Грабовська О.О

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 504

170.00 грн.

Обложка книги Станіслав Яценко. Життя. Наука. Правотворчість
Рейтинг0.0

Нова книга

Повний опис »

Автор: С. Д. Шапченко I. С. Яценко

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 216

125.00 грн.

Обложка книги Теорія держа­ви і пра­ва: кон­цепція, пра­ксеологія та методологія розви­тку : моногра­фія
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Попович В.М.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2015

Кількість сторінок: 384

150.00 грн.

Обложка книги Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників
Рейтинг0.0

Бестселери

Повний опис »

Автор: Кучинська О. П.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 288

85.00 грн.

Обложка книги Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Т. О. Коваленко  . .

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 632

120.00 грн.

Обложка книги Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу
Рейтинг0.0

Акція

Повний опис »

Автор: Є.Г.Коваленко

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2011

Кількість сторінок: 192

20.00 грн.

Обложка книги Злочинність в Україні на початку XXI століття
Рейтинг0.0

Бестселери

Повний опис »

Автор: Кулик О. Г.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 272

65.00 грн.

Обложка книги Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку
Рейтинг0.0
Обложка книги Фінансово-правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права
Рейтинг0.0

Бестселери

Повний опис »

Автор: Гетманцев Д. О.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2011

Кількість сторінок: 368

98.00 грн.

Обложка книги Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Кулик О. Г.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2011

Кількість сторінок: 304

55.00 грн.

1

|

2

|

3

|