Сортувати за:Товарів на сторінці:Показувати:
Обложка книги Людина: медицина, фармацевтика, біоетика : наукова монографія.Приймаються замовлення.
Рейтинг0.0
Обложка книги Речові права : монографія.Наявна лише у форматі PDF.
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Харченко Г.Г.

Видавець:

Рік видання: 2015

Кількість сторінок: 432

100.00 грн.

Обложка книги Принципи правового регулювання мiжнародних приватних договiрних зобов’язань
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Діковська І.А.

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 464

100.00 грн.

Обложка книги Правове становище господарських об’єднань в Україні
Рейтинг0.0

Акція

Повний опис »

Автор: В.О.Джуринський

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2010

Кількість сторінок: 224

30.00 грн.

Обложка книги Правові засади аграрного сектору в Україні: загальний аналіз законодавства.Наявна лише у форматі PDF.
Рейтинг0.0
Обложка книги Охоронна функція права
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: В.С.Ковальський

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2010

Кількість сторінок: 336

50.00 грн.

Обложка книги Корпоративне право Республіки Польща
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Яценко, І. С.

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2008

Кількість сторінок: 232

25.00 грн.

Обложка книги Дзера О. В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики.
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Дзера О. В.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 872

280.00 грн.

Обложка книги Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект
Рейтинг0.0

Нова книга

Повний опис »

Автор: Хрімлі О.Г.

Видавець: Юрінком

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 320

150.00 грн.

Обложка книги Правовий порядок : теоретико-методологічні засади конституціоналізації.
Рейтинг0.0

Нова книга

У монографії на основі комплексного методологічного інструментарію та за допомогою соціонормативного підходу обґрунтовано авторське бачення правового порядку як багаторівневого, складного об’єкта – соціальної системи, що складається під впливом багатоманітних процесів (соціальних, моральних, юридичних, економічних, політичних). Здійснено концептуальний аналіз феномену конституціоналізації як найважливішого засобу забезпечення правового порядку. Запропоновано новий напрям наукових досліджень – конституціоналізація правового порядку. Наголошено на тому, що через конституціоналізацію право стає певним правогенеруючим феноменом, який адекватно забезпечує права та свободи людини і громадянина, їх гармонізацію і захист. Розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів юридичних вузів та факультетів, а також юристів-практиків та всіх тих, кого цікавлять питання сучасного права.
Повний опис »

Автор: Т. С.  Подорожна

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2016

Кількість сторінок: 536

150.00 грн.

Обложка книги Правове регулювання об’єктів нерухомого майна в Україні
Рейтинг0.0

Акція

Повний опис »

Автор: За заг. ред. В. В. Сенчука

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2008

Кількість сторінок: 352

20.00 грн.

Обложка книги Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України : монографія
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Іщенко  О.П.

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 224

70.00 грн.

Обложка книги Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія.
Рейтинг0.0

Нова книга

Новітні тенденції розвитку українського суспільства, які відбились й на сфері права, вимагають переосмислення базових загальнотеоретичних положень, розробки та запровадження нових підходів до законодавчого регулювання правових інститутів відповідно до потреб сьогодення. В переліку таких інститутів доказування посідає одне з головних місць, оскільки від його ефективності безпосередньо залежить захист прав, свобод та інтересів, законність та обгрунтованість судових рішень. Основною метою представленої роботи є комплексне дослідження доказування у цивільному судочинстві, для чого системно розкривається ґенеза розвитку наукових уявлень про зміст доказування та доведення, феномен пізнання, предмет доказування, права та обов’язки суб’єктів доказування, роль кожного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин у встановленні судом фактів і обставин. Виявлено вплив окремих функціональних принципів цивільного процесуального права на реалізацію прав та обов’язків у доказуванні та встановлено їх взаємодію. Досліджено феномен доказу як інструментарію доказування та доведення фактів і обставин тощо. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, інших практикуючих юристів.
Повний опис »

Автор: Грабовська О.О

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 504

170.00 грн.

Обложка книги Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Крусян А. Р., Орзих М. Ф., Шаповал В. Н.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 512

120.00 грн.

Обложка книги Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія: монографія
Рейтинг0.0
Обложка книги Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Венедіктова  I. В.

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 288

110.00 грн.

Обложка книги Злочинність в Україні на початку XXI століття
Рейтинг0.0

Бестселери

Повний опис »

Автор: Кулик О. Г.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 272

65.00 грн.

Обложка книги Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання
Рейтинг0.0
Повний опис »

Автор: Кулик О. Г.

Видавець: Юрінком Інтер

Рік видання: 2011

Кількість сторінок: 304

55.00 грн.

Обложка книги Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та перспективи реформування у контексті європейської інтеграції: монографія
Рейтинг0.0
Обложка книги Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів
Рейтинг0.0

Акція

Повний опис »

Автор: Маляренко В.Т.

Видавець: Юрінком Iнтер

Рік видання: 2005

Кількість сторінок: 512

20.00 грн.

1

|

2

|

3

|